Menu

Links recomenats

GuifiProxy

Gràcies al company i guifaire Tomas Velàzquez i a l'ajud de la fundació PuntCat, tenim una gran èina a disposar que ens facilitarà el canvi de proxy a utilitzar en el navegador Firefox o gestor de correu Thunderbird. S'instal·la a través d'un pluggin i es configura amb el nostre usuari i contrasenya dels proxys federats.
Aquestes són les funcionalitats:

- Canvi de proxy amb dos clics.
- Importació i exportació de llistes de proxys d'arxius.
- Importació de proxys de URL.
- Afegir, eliminar i editar els proxys manualment.
- Autenticació automàtica de proxy (evita el popup emergent amb el nom d'usuari i contrasenya).
- Excepció de direccions a on no utilitzar proxies.
- Copia de seguretat de la configuració.
- Compatible amb Firefox 3.x-4.x i Fennec 1.x-4.x
- Compatible amb Windows, Linux, Mac, Android, Maemo, Meego, etc.
- Traduît a diversos idiomes (Anglès, español, català, gallec, euskera i francès).

El pluggin porta per defecte una direcció on podem descarregar tots els proxys disponibes a tota la xarxa de guifi. Però no ens serviran més que 5, que són els més propers. Utilitzar un proxy de Barcelona o Vic ens trigarà molt a carregar les pàgines, ja que estarem enllaçant a traves de molts supernodes i enllaços, ens causarà molta latència i ens acabariem cançant d'esperar la pàgina sol·licitada. Sempre es recomana utilitzar el proxy més proper. Per tant, existeix un enllaç a substituïr a la configuració que és el següent:

http://palafrugell.guifi.net/guifiles/GuifiProxyList.csv

o bé:

http://10.155.7.20/guifiles/GuifiProxyList.csv

El copiem i l'enganxem on mostra la imatge següent:

imatge: llistat de proxys

Un cop afegit els proxys, configurem l'usuari i contrasenya perquè ens ho guardi sempre:

imatge: usuari i contrasenya

Ara només clicant a la g, activarem o desactivarem el pluggin, depeguent si ens trobem a la xarxa guifi.net o a un lloc on ens connectem directament a internet.
Tal com mostra la següent imatge hi ha una petita fletxeta que llistarà els proxys afegits anteriorment.

imatge: activar o desactivar

L'enllaç per instal·lar el pluggin:
http://palafrugell.guifi.net/guifiles/guifiproxy-3.0.4.xpi

A disfrutar!! ; )

*referències:
http://guifi.net/guifiproxy

Video demostratiu: