Menu

Links recomenats

Portal captiu

extret de la pàgina http://www.guifi.net/en/node/7029

portals

escrit per rroca
Posant pantalles d'entrada a guifi.net amb portals

Una cosa que causa un certa confusió és que quan la gent es connecta a guifi.net, està connectada, però no sap què fer.
guifi.net és una xarxa oberta, però no pas un proveïdor d'internet, de manera que els usuaris s'han d'espavilar per esbrinar on són els continguts, fer servir portes a internet, etc...

Una forma més amable de presentar-se seria generar una pàgina de portal captiu. Perquè ens entenguem, una pàgina similar a la que posen als hotels o aeroports, però en comptes de fer-lo servir per controlar l'accés a una xarxa privada de "paganini", el farem servir per fer una salutació, i també aprofitar per identificar, si és que s'escau, a l'usuari, o bé donar-li la opció a fer una connexió de cortesia.

Tots els supertrastos que s'estan muntant els darrers mesos a Osona de fet ja suporten aquesta possibilitat. N'estic fent algunes proves (si cliqueu en la imatge veureu una pàgina de salutació de proves que tinc funcionant al Supernode del Serrat a Gurb).

Implementant això guanyarem també moltes noves possibilitats:

  • S'introdueix un punt on generar avisos, notes informatives (o publicitat dels padrins)...
  • Crear usuaris de cortesia, i aplicar-los limitacions (d'ample de banda disponible, de prioritat del trànsit, de temps de connexió o de bytes enviats/rebuts).
  • Fer servir un nou SSID general (guifi.net-HotSpot) per a aquest tipus de connexions). Llavors els CPE connectarien sempre directament al que té millor senyal, fent conexions i configuracions gairebé 100% automàtiques!
  • Permetre només la connexió de clients amb un determinat nivell de seyal (RSSI) per impedir els que per culpa de no tenir bona senyal, empitjoren tota la xarxa.
  • Fer grups d'usuaris (pels de la zona i coneguts, amb unes prioritats/recursos) distingint als oportunistes (de fora del rang del Supernode, que se'ls podrien aplicar unes prioritats diferents).

Els usuaris normals amb node ja reconegut si cal se'ls pot estalviar la pàgina d'identificació (via MAC coneguda) i demanar l'usuari només als usuaris desconeguts/oportunistes. La manera d'assegurar-se connexió a un punt d'accés continuaria com ara: Definint el node a les aplicacions d'aprovisionament.

En definitiva, treballar igual com ara. No es tracta de limitar l'accés a la xarxa, sinò el contrari, de facilitar-lo, continuant orientats a fer xarxa estable, però alhora començant a permetre i ordenar algunes modalitats de connexions oportunistes i/o esporàdiques evitant aquells cassos on aquesta mena de connexions perjudiquin al funcionament general, i introduint sistemes per en un futur servir per al finançament o incentivar la participació de padrins...

Un cop implementat aquest sistema, i veient com està la freqüència de 2.4GHz, crec que el que convindria és deixar de fer enllaços WDS amb aquesta freqüència, reservar-los sempre als 5GHz, i en 2.4 posar només aquests "hotspots" i en comptes de posar-lo en un canal concret, posar-lo en mode d'autodetecció del canal més lliure.