Procediments per al Mozilla Firefox
Obrim el Mozilla Firefox.

foto

Cliquem a l'apartat del menú Eines > Opcions

foto

A la finestra que s'obra, cliquem a l'icona de Avançat i després anem a la pestanya de Xarxa

foto

Cliquem al butó de Paràmetres... el qual ens obrirà una nova finestre

foto

Marquem l'opció que té com a text "Configuració manual del servidor intermediari" el qual activarà uns quadres de text.

foto

Depenent la nostra ubicació, haurem d'omplir els següents quadres amb la informació que trobareu a l'apartat Internet a través d'un proxy, que hi ha a la següent web:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services

foto

No us oblideu de marcar el quadre que posa "Utilitzar aquest servidor intermediari per a tots els protocols" com es veu a la següent foto.

foto

Un cop tinguem la informació escrita, anem clicant D'acord a les diferent finestres que hem anat obrint. Si tot està bé, si escrivim una pàgina qualsevol de Internet (p. ex. www.google.com) ens hauria d'apareixer un quadre on ens demana un nom d'usuari i una contrassenya.
Els omplim amb l'usuari i contrassenya que ens han facilitat als fòrums de Guifi.net (tipiciament, com a usuari "nom.cognom-delapersona" i de contrassenya "nom-delapersona" ).

foto

I ara, a navegar!!!.


Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

  1. Demanar l'alta d'usuari per als proxys de la xarxa Guifi.net.
  2. Configurar el nostre navegador web per tal d'utilitzar els proxys de la xarxa Guifi.net.


Tornar