Introducció

La finalitat d'aquesta guia és ajudar a qualsevol persona, amb coneixements informàtics o no, en el procés d'instal·lació i configuració d'un node per poder connectar-se a la xarxa Guifi.net. En aquesta guia trobaràs la informació pas a pas de tot el procés de muntatge, ja sigui de l'antena, el router, el cablejat, etc...
Tot i ser una guia per a persones amb pocs coneixements del tema, és molt aconsellable que tingueu un company (o més d'un) que us ajudi en tot el procés.
El procés en general està dividit en cinc part principals;
  1. Muntatge i instal·lació física de l'antena i del router
  2. Modificar el firmware del router i buscar un punt d'accés Guifi.net
  3. Alta a guifi.net
  4. Configuració del router
  5. Configuració final (proxy)

Aquest passos estan ordenats de manera que al finalitzar-ne un, podem començar a fer el següent, però no es té per què seguir aquest ordre...


Què es necessita

Per anar completant tots els passos necessitarem una sèrie de materials i eines.
Tornar