Si ara obrim el navegador web i escrivim 192.168.11.1 ens apareixerà una pàgina diferent a la que havíem vist anteriorment.
Aquesta és la pàgina principal del nou firmware (el DD-guifi).

foto

Ara hem d'anar a l'apartat que s'anomena ESTAT que trobareu a la part superior dreta.

foto

Un cop clicat, us demanarà autentificar-vos per accedir al router. Haurem d'escriure el nom d'usuari root i la contrasenya admin.

foto

Si hem realitzat correctament la validació de l'usuari, ens apareixerà la pantalla d'Estat del router, on trobarem 3 noves pestanyes: ROUTER, LAN i SENSE FILS.

foto

Ara hem de clicar a la pestanya que diu SENSE FILS

foto

Trobarem un botó a la part inferior esquerra anomenat SURVEY, que ens servirà per buscar els punts d'accés inal·làmbrics propers al nostre router.

foto

Cliquem al botó SURVEY i ens apareixerà la següent pantalla a on se'ns presenta diversa informació en una espècie de graella anomenada Llistat d'AP's.

foto

Dins d'aquesta nova finestra, hem de buscar un punt d'accés que comensi per "guifi.net-ELNOMQUESIGUIDEPENENTDELAVOSTRAUBICACIÓ" i que els paràmetres de RSSI i NOISE siguin els recomanats. Entenem per valors recomanats els valors compresos entre el VALOR ACONSELLABLE I EL VALOR MÍNIM ACONSELLABLE de la taula següent:

CAMP
VALOR ACONSELLABLE
VALOR MÍNIM ACONSELLABLE
RSSI
~ -75
> -85
NOISE
-100
< -95

ATENCIÓ: cal tenir en compte que els valors negatius del RSSI poden portar a la confusió, ja que al ser en escala negativa, un -75 seria més gran (i millor) que un -85. Igual passa amb el NOISE, que ha de ser com més proper a -100 millor.

En el nostre cas, el punt d'accés seleccionat (AP) es "guifi.net-TaradellRadioAP" perquè obtenim uns valors de RSSI de -59 i NOISE de -93.

foto

En cas que obtenim uns valors molt dolents (RSSI ~ -90 i/o NOISE ~ -80) o no trobar cap AP de guifi.net, haurem de re-orientar l'antena i clicar on hi ha el botó de ACTUALITZAR.

foto

Un cop ja sabem a on connectar, anem a la web de Guifi.net a donar d'alta el nostre node per tal de situar el nostre node i realitzar la configuració del router.


Següent pàgina