Un cop entrades totes les dades podem prémer el botó de previsualitzar, per veure com quedaran les dades, o el botó Envieu, per guardar les dades definitivament.
Important: Si feu un previsualitzar, assegureu-se de fer un envieu per guardar les dades després!!.
foto
Després de prémer el botó Envieu, se'ns obrirà la pàgina informació del node, on es mostren les dades del nostre node, la situació geogràfica i els trastos que té associat.
foto
Un trasto no és res més que la informació del router. A cada node i poden haver varis trastos, però per poder connectar-nos a la xarxa guifi.net només ens fa falta un trasto (el router que hem comprat), el qual enllaçarà amb el punt d'accés que tinguem més aprop. Per poder donar d'alta el trasto premem el botó d'afegeix que hi ha a l'apartat de trastos.
foto
Un cop dins se'ns presenta la pàgina afegint un nou trasto a <nom-del-node>, on haurem d'omplir les dades que se'ns demanen.
fotoUn cop plena tota la informació premem el botó Guardar i continuar editant.
foto
Ara se'ns presenta la mateixa pàgina però amb unes opcions més per a editar. Aquestes opcions són les de la ràdio. Una ràdio no és res més que l'interfície wireless del nostre router, és a dir, la informació de l'antena que té el nostre aparell. Per poder afegir una ràdio premem al botó afegeix una ràdio.
foto
Veureu que apareix una línia amb tot d'informació. Això no és res més que la descripció de l'antena que té el nostre router. No us estranyi que l'adreça MAC que apareix a la ràdio sigui diferent a la que heu entrat abans. Aquesta adreça MAC és la de l'antena del vostre router (MAC del trasto + 2).

Informatiu:Un router sol tenir dos adreces MAC, una és la que controla tots els ports que té per cable i l'altre és la que controla la connexió inal·làmbrica. Al ser dos medis diferents es necessiten dos identificadors diferents.
foto
Ara el que hem de fer és indicar amb quin punt d'accés (AP) volem enllaçar-nos. Per això premem el botó tria un AP on enllaçar-te.
Aquí triarem el punt d'accés que anteriorment hem vist que era el que tenia millors valorsde RSSI i NOISE per conectar-se a la xarxa Guifi.net. En el nostre cas es tracta de "TaradellRadioAP".
foto
Un cop seleccionat premem tornar a la llista. Ara tornem a ser a la pàgina anterior, però ara el nostre ràdio ja té assignat un punt d'accés.

foto
Per acabar premem el botó guardar i sortir, que ens portarà a la pàgina del nostre trasto.
foto
L'últim pas que ens queda és el de l'unsolclic. L'unsolclic no és res més que un arxiu que ens genera la pàgina de guifi.net, per poder configurar el nostre router automàticament (Així no ens haurem d'estar barallant amb les pàgines de configuració del router durant hores... :P ).
Per poder generar l'unsolclic premem el botó que posa unsolclic de la part superior de la pàgina.
foto
Ja el tenim!!, ara només fa falta guardar aquestes dades per poder-les utilitzar en el següent pas.
foto
Per això seleccionem tot el contingut de la pàgina, el copiem
foto
i finalment el guardem en un arxiu de text.
foto

Ja està!!!! El pròxim pas serà passar l'UnSolClic al nostre router per deixar-lo configurat correctament per connectar-nos a la xarxa Guifi.net.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

  1. Donar d'alta un usuari a la pàgina de guifi.net.
  2. També hem après a donar d'alta un nou node i la ràdio que ens servei per enllaçar-nos a la xarxa de guifi.net. 
  3. Per últim hem vist com generar l'unsolclic, el qual ens servirà per configurar el nostre router en el pròxim pas.


Tornar